Category: Happy Independence Day Quotes

Indian National Anthem in Hindi/ Indian National Anthem in English

“राष्ट्रगान हिंदी “ “जन गण मन अधिनायक जय हे  भारत भाग्य विधाता  पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग  विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा  उच्छल जलधि तरंग  तव शुभ नामे जागे  तव शुभ आशिष मागे  गाहे तव जय गाथा  जन गण मंगल दायक जय हे  भारत भाग्य विधाता  जय हे जय हे जय हे  जय जय