“Bharosa” by ‘G. Sha’ Gumshudgi k lamhe tawajjo de rhe kabhi dastak mere dil pe kabhi sailab ban rhe … Tu duri bnae hue mere dil ko zakhmi kie ja rha dard hijr ka kha kahie ghalib , ise sukun to tere alfazon se hoga jinhe sunne ko ye kaan taras rhe gumshudgi k lamhe